Váš súkromný detektív

Váš súkromný detektív

profesionálne
detektívne služby

Naším cieľom je nájsť odpovede na otázky, ktoré Vás trápia. Umožníme Vám diskrétne získať informácie, dôležité pre Vaše rozhodovanie.

Nevera

Preverovanie bezpečnosti

Požiadavky na mieru

Dospievajúce deti

Preverovanie osôb

Technické poradenstvo

Elitní špecialisti

Obráťte sa na nás s problémom a my Vám navrhneme optimálne riešenie prispôsobené Vašim individuálnym požiadavkám.

Lojálnosť
0%
Profesionalita
0%
Diskrétnosť
0%

Elitní špecialisti

O nás

Detektívna kancelária DETECO s.r.o. je vytvorená odborníkmi, ktorí špeciálne znalosti a schopnosti získavali počas dlhoročného pôsobenia v bezpečnostných zložkách SR (spravodajské služby, Policajný zbor SR).

Spokojnosť klienta a diskrétnosť sú najvyššími princípmi našej práce. Uvedomujeme si dôležitosť zachovania Vášho súkromia, každý z detektívov je zo zákona doživotne viazaný mlčanlivosťou, ktorej ho môže zbaviť iba konkrétny klient.

Sme maximálne lojálni, postupujeme citlivo a premyslene.

Detektívna kancelária DETECO s.r.o. je firma špecializovaná na oblasť komerčných bezpečnostných služieb v rozsahu zákona: NR SR č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti). Na základe § 11 a § 12 zákona NR SR č. 473/2005 Z. z., firma DETECO s.r.o. vykonáva bezpečnostnú službu, ktorej podstata je zameraná na detektívnu činnosť. Náplňou je v rámci platnej legislatívy Slovenskej republiky získavanie a zabezpečovanie relevantných informácií a dôkazov, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok v súdnom, resp. v správnom konaní.

Ponuka služieb

Nevera

Trápite sa, či je možné, že váš milovaný vás klame? Môže váš partner skrývať romancu alebo aféru?!

Dospievajúce deti

Váš potomok nebude mať ani najmenšie podozrenie a Vy budete môcť pokojne spávať.

Preverovanie osôb

Potrebujete pre prijatie zodpovedného rozhodnutia pravdivé a presné informácie?

Preverovanie bezpečnosti,
krádeže vo firmách

Sú Vaše firemné / obchodné priestory vystavené zvýšenému riziku kriminality? Kam mizne Váš tovar, služby či informácie?

Servis advokátskym kanceláriám

Zisťovanie skutočností, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok. Ide o súbor služieb v prospech klienta, resp. jeho právneho zástupcu.

Špeciálne
požiadavky na mieru

Ak Váš problém vyžaduje osobitný prístup a originálne riešenia.

Technické poradenstvo

Poradenstvo pri využití bezpečnostnej techniky.

Proces

Kontaktujte nás

Zavolajte nám alebo pošlite správu z nášho webu

Konzultácia

Váš prípad si spoločne prejdeme

Plán akcii

Zostavíme plán akcií, ktorý nám pomôže Váš prípad čo najskôr vyriešiť

Realizácia

Aktívne riešenie prípadu

Spätná väzba

Priebežná komunikácia s klientom

Záver

Spracovanie získaných informácií a (po úhrade ceny služieb) ich odovzdanie klientovi

Napísali o nás

Nevera počas pandémie

Myslíte si, že pandémia ovplyvnila rozvodovosť, a zvýšila tak potrebu služieb sledovania za účelom rozvodu?  Nepoznáme síce presné štatistiky rozvodovosti, z našej skúsenosti však vieme…

Nezvestných hľadáme aj my

Štatistiky nezvestných na Slovensku ukazujú, že polícia hľadá najmä deti a starších ľudí. My pomáhame hľadáť mladých, aj starých, aj takých, čo sa stratili dobrovoľne,…

DÍSKRETNOSŤ A POTREBY KLIENTA NA PRVOM MIESTE

Sme tu pre Vás

Spokojnosť klienta a diskrétnosť sú najvyššími princípmi našej práce. Uvedomujeme si dôležitosť zachovania Vášho súkromia, každý z detektívov je zo zákona doživotne viazaný mlčanlivosťou, ktorej ho môže zbaviť iba konkrétny klient.

“Sme maximálne lojálni, postupujeme citlivo a premyslene a vždy stojíme na Vašej strane.”

Sme tu pre Vás

Špecifikujte Vašu požiadavku prostredníctvom formulára nižšie.
V priebehu nasledujúcich 24 hodín Vás budeme kontaktovať.

Kontakt

profesionálne
detektívne služby

Naším cieľom je nájsť odpovede na otázky, ktoré Vás trápia. Umožníme Vám diskrétne získať informácie, dôležité pre Vaše rozhodovanie.

Nevera

Preverovanie bezpečnosti

Požiadavky na mieru

Dospievajúce deti

Preverovanie osôb

Technické poradenstvo

Elitní špecialisti

Obráťte sa na nás s problémom a my Vám navrhneme optimálne riešenie prispôsobené Vašim individuálnym požiadavkám.

Lojálnosť
0%
Profesionalita
0%
Diskrétnosť
0%

Elitní špecialisti

Detektívna kancelária DETECO s.r.o. je vytvorená odborníkmi, ktorí špeciálne znalosti a schopnosti získavali počas dlhoročného pôsobenia v bezpečnostných zložkách SR (spravodajské služby, Policajný zbor SR).

Spokojnosť klienta a diskrétnosť sú najvyššími princípmi našej práce. Uvedomujeme si dôležitosť zachovania Vášho súkromia, každý z detektívov je zo zákona doživotne viazaný mlčanlivosťou, ktorej ho môže zbaviť iba konkrétny klient.

Sme maximálne lojálni, postupujeme citlivo a premyslene.

Detektívna kancelária DETECO s.r.o. je firma špecializovaná na oblasť komerčných bezpečnostných služieb v rozsahu zákona: NR SR č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti). Na základe § 11 a § 12 zákona NR SR č. 473/2005 Z. z., firma DETECO s.r.o. vykonáva bezpečnostnú službu, ktorej podstata je zameraná na detektívnu činnosť. Náplňou je v rámci platnej legislatívy Slovenskej republiky získavanie a zabezpečovanie relevantných informácií a dôkazov, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok v súdnom, resp. v správnom konaní.

Ponuka služieb

Nevera

Trápite sa, či je možné, že váš milovaný vás klame? Môže váš partner skrývať romancu alebo aféru?!

Dospievajúce deti

Váš potomok nebude mať ani najmenšie podozrenie a Vy budete môcť pokojne spávať.

Preverovanie osôb

Potrebujete pre prijatie zodpovedného rozhodnutia pravdivé a presné informácie?

Preverovanie bezpečnosti,
krádeže vo firmách

Sú Vaše firemné / obchodné priestory vystavené zvýšenému riziku kriminality? Kam mizne Váš tovar, služby či informácie?

Servis advokátskym kanceláriám

Zisťovanie skutočností, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok. Ide o súbor služieb v prospech klienta, resp. jeho právneho zástupcu.

Špeciálne
požiadavky na mieru

Ak Váš problém vyžaduje osobitný prístup a originálne riešenia.

Technické poradenstvo

Poradenstvo pri využití bezpečnostnej techniky.

Proces

Kontaktuje nás

Zavolajte nám alebo pošlite správu z nášho webu

Konzultácia

Váš prípad si spoločne prejdeme

Plán akcii

Zostavíme plán akcií, ktorý nám pomôže Váš prípad čo najskôr vyriešiť

Realizácia

Aktívne riešenie prípadu

Spätná väzba

Priebežná komunikácia s klientom

Záver

Spracovanie získaných informácií a (po úhrade ceny služieb) ich odovzdanie klientovi

Napísali o nás

Nevera počas pandémie

Myslíte si, že pandémia ovplyvnila rozvodovosť, a zvýšila tak potrebu služieb sledovania za účelom rozvodu?  Nepoznáme síce presné štatistiky rozvodovosti, z našej skúsenosti však vieme…

Nezvestných hľadáme aj my

Štatistiky nezvestných na Slovensku ukazujú, že polícia hľadá najmä deti a starších ľudí. My pomáhame hľadáť mladých, aj starých, aj takých, čo sa stratili dobrovoľne,…

Sme tu pre Vás

Spokojnosť klienta a diskrétnosť sú najvyššími princípmi našej práce. Uvedomujeme si dôležitosť zachovania Vášho súkromia, každý z detektívov je zo zákona doživotne viazaný mlčanlivosťou, ktorej ho môže zbaviť iba konkrétny klient.

Sme maximálne lojálni, postupujeme citlivo a premyslene.

Špecifikujte Vašu požiadavku prostredníctvom formulára nižšie.
V priebehu nasledujúcich 24 hodín Vás budeme kontaktovať.

Kontakt