Technické poradenstvo

Súčasná ponuka technických prostriedkov je veľmi široká a laický užívateľ sa len ťažko dokáže zorientovať. Na základe poznania podrobnosti Vášho prípadu a požiadaviek, Vám poskytneme dôležité informácie potrebné pre výber vhodného technického riešenia. Vychádzame z vlastných skúseností, ale aj konzultácií so špecialistami z jednotlivých oblastí. Pomôžeme Vám s jednotlivými krokmi od návrhu riešenia, cez získanie techniky, až po inštaláciu a praktické zaškolenie používateľa.