Preverovanie bezpečnosti, krádeže vo firmách

Máte podozrenie, že vo firme dochádza ku krádežiam? Nedôverujete osobám, ktoré manipulujú s tovarom či informáciami? Máte podozrenie, že na krádežiach sa podieľajú dokonca osoby, ktoré majú majetok chrániť?

Podľa štatistík (viď článok), krádeže spôsobované vlastnými zamestnancami tvoria stratu vo výške približne 5% tržieb, čo môže zničiť prosperitu firmy. Nemusí ísť iba o krádeže tovaru a služieb, ale aj o úniky citlivých obchodných informácií.

Poskytneme Vám informácie o bezpečnostnej situácií konkrétneho pracoviska. Ponúkame služby hotelových detektívov, detektívnu činnosť v nákupných centrách, monitorovanie pracovníkov pokladní a vnútornej ochrany, vyhľadávanie a odhaľovanie konania, ktoré poškodzuje dobré meno alebo záujmy firmy.

Dokážeme diskrétne monitorovať Vaše firemné priestory, činnosť zamestnancov, ich telefonickú, e-mailovú a osobnú komunikáciu. Preveríme konanie podozrivých osôb, zabezpečíme informácie pre vyvodenie potrebných opatrení v personálnej, organizačnej a bezpečnostnej oblasti.