Dospievajúce deti

Čo naozaj robia Vaše deti, keď nie ste s nimi? Neohrozuje ich záškoláctvo, drogy, kriminalita, sex…?!

Poskytneme Vám informácie o správaní, kamarátoch, partneroch a možných rizikách. Zistíme, čo robia v dobe, keď nie sú pod Vaším dozorom. Umožníme Vám získať vierohodné informácie, včas reagovať na negatívne vplyvy okolia a prijať vhodné opatrenia. Váš potomok nebude mať ani najmenšie podozrenie a Vy budete môcť pokojne spávať.

Príkladová štúdia:

Katka (41) pracovala ako vrcholová manažérka a mala syna Petra vo veku 19 rokov. Jej manžel Igor (44) bol podnikateľ. Rodičia sa snažili o profesionálny úspech a zabezpečenie dostatku financií pre rodinu, bolo to však časovo náročné. V rodine však panovala pohoda a dobrá nálada, ale iba do chvíle, keď syn Peter náhle začal meniť svoje správanie. Z príjemného a snaživého mladíka sa menil na podráždeného, drzého a nepriateľského. Igor to najskôr ospravedlňoval synovou končiacou pubertou, či nešťastnou láskou, negatívnym náznakom neprikladal väčšiu váhu. Postupne sa však syn rodine stále viac a viac vzďaľoval, prichádzal domov neskoro, bol nervózny, zvláštny, hovoril, že má problémy v škole. Rodičia cítili, že všetko nie je v poriadku, ale Peter sa s nimi odmietal otvorene porozprávať. Márne boli aj snahy dozvedieť sa niečo od jeho kamarátov, naopak iba to zvyšovalo nervozitu v rodinných vzťahoch. Syn sa cítil strápnený, rástlo napätie a nedôvera.

Detektívi diskrétne a nepozorovane sledovali Petra počas niekoľkých dní. Podarilo sa im zistiť, že mladý muž namiesto školy trávi čas s kamarátmi v partii, kde sa vyskytujú drogy. Peter našťastie ešte s drogami nezačal. Navonok hrozivá situácia však nemusí mať tragický záver, keď môžeme správne reagovať. Krik, sankcie a zlosť by nič nevyriešili…

Bolo zinscenované „náhodné“ zoznámenie Petra so psychológom zameraným na drogovú problematiku. Získal si Petrovu dôveru, podarilo sa mu oslabiť väzby na partiu, presmerovať ho na otázky životných hodnôt, vzťahu s priateľkou a ich spoločnej budúcnosti.

Postupne sa zlepšili vzťahy s rodinou, Peter si uvedomil riziká a dokázal zmeniť svoje správanie. Dnes je to opäť sebavedomý, príjemný a perspektívny mladý muž, ktorý doštudoval vysokú školu. Na krízové obdobie spomína iba ako na zlý sen. Vďaka diskrétnosti a profesionalite detektívov sa nikdy nedozvie, čo všetko museli jeho rodičia vykonať, aby ho zachránili pred jednou z najväčších hrozieb dnešných dní.

Katke občas napadne, čo všetko sa mohlo stať, keby nemala objektívne informácie a nevedela by sa podľa nich správne rozhodnúť. Radosť dnešných dní mohla byť naopak slzavým údolím s takmer neriešiteľnými problémami.